วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตัวอย่างหนังสือขอส่งมอบงาน

บ่อยครั้งที่ขอส่งมอบงานแต่ละครั้งต้องมานั่งพิมพ์หนังสือขอส่งมอบงาน ดังนั้นเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานผมจึงได้สร้างแบบฟร์อมตังอย่างหนังสือขอส่งมอบงาน ให้กับหน่วงงานราชการ ทั้งนี้สามารถดาวโหลด File Word ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ต้องการดาวน์โหลด ไฟล์ Word (.doc) http://www.ziddu.com/download/15191422/sentwork.doc.html

4 ความคิดเห็น: